Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

Dostawa samochodu typu minibus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku. IN.272.7.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu minibus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Domu Kultury w.

Dostawa jednego fabrycznie nowego nieużywanego samochodu typu minibus wyprodukowanego w roku 2011 lub 2012, zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 04.06.2012 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 14 marzec 2012r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2012r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 marca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 marca 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 marca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 marca 2012
Nazwa pliku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 marca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 marca 2012
Nazwa pliku
wyjaśnienia do SIWZ nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
8 marca 2012
Nazwa pliku
Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 marca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 marca 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 marca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 marca 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)