Zaproszenie do składania ofert na stanowisko superwizora