Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Praca

Nabór na stanowisko animatora boiska Orlik przy ILO

Powiat Sanocki ogłasza nabór na stanowisko animatora boiska Orlik
działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, ul. Zagrody 1

w okresie od marca do listopada 2013r.
w ramach Projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012”.

Wymagane kwalifikacje zawodowe w stosunku do osób, które mogą być zatrudnione przez SZS w ramach projektu „Animator - Moje Boisko Orlik 2012":

  • Nauczyciel wychowania fizycznego.
  • Trener.
  • Instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej).

W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (dz. U 127 poz. 857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

· popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu

· organizacja imprez, turniejów,

· włączanie innych instytucji i organizacji do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowanie sportem

· współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie powiatu w organizacji zajęć sportowych.

· zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych

· aktywizacja sportowa całej społeczności

· bieżące utrzymywanie porządku na obiekcie

· nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu

· prowadzenie wymaganej dokumentacji

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
9 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
9 stycznia 2013
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
17 stycznia 2013
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
9 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
9 stycznia 2013
Nazwa pliku
Program działań animatora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
9 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
9 stycznia 2013
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2013
Nazwa pliku
Załącznik do wniosku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
9 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
9 stycznia 2013
Nazwa pliku
Wyniki naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
16 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
16 stycznia 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)