Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Praca

Nabór na stanowisko animatora boiska Orlik przy ILO

Powiat Sanocki ogłasza nabór na stanowisko animatora boiska Orlik
działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, ul. Zagrody 1

w okresie od marca do listopada 2013r.
w ramach Projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012”.

Wymagane kwalifikacje zawodowe w stosunku do osób, które mogą być zatrudnione przez SZS w ramach projektu „Animator - Moje Boisko Orlik 2012":

  • Nauczyciel wychowania fizycznego.
  • Trener.
  • Instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej).

W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (dz. U 127 poz. 857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

· popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu

· organizacja imprez, turniejów,

· włączanie innych instytucji i organizacji do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowanie sportem

· współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie powiatu w organizacji zajęć sportowych.

· zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych

· aktywizacja sportowa całej społeczności

· bieżące utrzymywanie porządku na obiekcie

· nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu

· prowadzenie wymaganej dokumentacji

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
9 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
9 stycznia 2013
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
17 stycznia 2013
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
9 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
9 stycznia 2013
Nazwa pliku
Program działań animatora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
9 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
9 stycznia 2013
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2013
Nazwa pliku
Załącznik do wniosku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
9 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
9 stycznia 2013
Nazwa pliku
Wyniki naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
16 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
16 stycznia 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)