Ogłoszenie o praowadzonym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu