Zawiadomienie Starosty Sanockiego o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Strachocinie oraz w Pakoszówce