Zawiadomienie o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomoƛci o nieuregulowanym stanie prawnym