Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków obręb BESKO gmina Besko