Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych obszaru scalenia i podziału nieruchomości Sanok- Posada