Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi