Zawiadomienie iz na wniosek Wójta Gminy Sanok zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania czy nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie działkami o numerach w miejscowości Hłomcza stanowią mienie gromadzkie.