Zawiadomienie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Sanoczek, gmina Sanok