Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym położone w Mrzygłodzie, oznaczone jako działki nr 18 i 46

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 kwietnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 kwietnia 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
19 kwietnia 2019
Nazwa pliku
GN-III.6821.4.9.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 kwietnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 kwietnia 2019
Nazwa pliku
GN-III.6821.4.10.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 kwietnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 kwietnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)