Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gminne (gromadzkie)