Zarządzenie NR 25/2008 Starosty Sanockiego z 27 czerwca 2008r.

Zarządzenie NR 25/2008 Starosty Sanockiego z 27 czerwca 2008r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszów na dzierżawę na cele rolne nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa