Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, obejmujące działki nr 660, 370/14 w Pisarowcach, część nr 142 w Międzybrodziu