Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sanockiego, położonych w Sanoku obr. Wójtostwo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.