Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym