Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy

Starosta Sanocki informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36 zostały wywieszone do publicznego wglądu na okres od 26.11.2014-17.12.2014 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa obejmujące działkę nr 321 w Tyrawie Solnej i część działki nr 1/18 w Jurowcach - przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz działkę nr 469 w Tyrawie Solnej przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 listopada 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 listopada 2014
Nazwa pliku
TyrawaSolna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 listopada 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 listopada 2014
Nazwa pliku
TyrawaSolna_Jurowce
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 listopada 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 listopada 2014
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)