Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy

Starosta Sanocki informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36 zostały wywieszone do publicznego wglądu na okres od 26.11.2014-17.12.2014 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa obejmujące działkę nr 321 w Tyrawie Solnej i część działki nr 1/18 w Jurowcach - przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz działkę nr 469 w Tyrawie Solnej przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.