Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej