Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat