Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy. Obręb Besko, gmina Besko