Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na ores 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela budynków posadowionych na nieruchomości