Wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 27 kwietnia 2012r. do 18 maja 2012r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje nieruchomość Powiatu Sanockiego, położoną w Sanoku obr. Śródmieście, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów działką Nr 1108 o pow. 0,0972 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00065100/4.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-465-76-12.