Wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 31 maja 2013r. do 21 czerwca 2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Wykaz obejmuje zabudowaną budynkiem garażowym nieruchomość Powiatu Sanockiego, położoną w Sanoku obr. Wójtowstwo, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką nr 136/6 o pow. 0,0227 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00078323/7.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612