Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Wybór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Wybór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 30 kwietnia 2012 r. dokonał wyboru oferty i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Wybrano ofertę:

Lp.

Wnioskodawca- nazwa

oferenta projektu

Nazwa projektu- oferty

Wysokość

przyznanej

dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Nowosielcach

Zawody powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

5 000

O terminie podpisania umowy podmiot zostanie poinformowany

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
14 maja 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
14 maja 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)