Wybór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Edukacji w 2012r.

Zarząd Powiatu w Sanoku dokonał wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Edukacji w 2012r. złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.