Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Wybór ofert

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 26 kwietnia 2012r. dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.

Podpisanie umów o dofinansowanie uzależnione jest od dostarczenia przez Oferentów uaktualnionych ofert zadania publicznego dostosowanych do przyznanego dofinansowania a także dofinansowania z innych źródeł. Dokumenty ( nowy wniosek o dotację) należy dostarczyć do 07.05.2012r. pokój nr 45 Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie uaktualnionego wniosku o dofinansowanie będzie skutkowało utratą dofinansowania.

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie równe wnioskowanemu, nie przedstawiają uaktualnienia, zostaną poinformowane o terminie podpisania umowy.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 kwietnia 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 kwietnia 2012
Nazwa pliku
Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji i udzielono dotacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 kwietnia 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 kwietnia 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)