Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

UWAGA !!! ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Od 1 kwietnia 2020 r. zmianie ulegają numery rachunków bankowych

OPŁATY GEODEZYJNE

Nr konta: 18 1130 1105 0005 2075 3420 0007 (97 8642 0002 2001 0065 8201 0005)

OPŁATY ZA KARTY WĘDKARSKIE

Nr konta: 02 1130 1105 0005 2075 3420 0004 (43 8642 1184 2018 0065 8201 0078

OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Nr konta: 72 1130 1105 0005 2075 3420 0005 (54 8642 0002 2001 0065 8201 0003

OPŁATA SKARBOWA – ODBIORCA: URZĄD MIASTA SANOKA

Nr konta: 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001

Przypominamy!

W budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 36 przyjmowane są wyłącznie wpłaty bezgotówkowe:

- kartą płatniczą

- telefonem

- przez Internet (wpłaty geodetów)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 kwietnia 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)