Uchwała nr 52/2020 Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 9.03.2020r. w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na realizacje zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarzaądowym w 2020roku