Protokół z wyboru ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Sanoku za rok 2016