Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu turystyki oraz oświaty, których realizację w 2016 roku wspiera Powiat Sanocki

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu

turystyki oraz oświaty, których realizację w 2016 roku wspiera Powiat Sanocki

Zarząd Powiatu w Sanoku , działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sanockiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty.

Informacje o konkursie wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej Powiatu Sanockiego www.powiat-sanok.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Termin składania ofert od 19 listopada 2015r. do 11 grudnia 2015r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 listopada 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 listopada 2015
Nazwa pliku
ogłoszenie konkursu ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 listopada 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 listopada 2015
Nazwa pliku
sprawozdanie końcowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 listopada 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 listopada 2015
Nazwa pliku
wniosek o dofinansowanie do konkursu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 listopada 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 listopada 2015
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
19 listopada 2015
Nazwa pliku
Program współpracy Powiat Sanocki 2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 listopada 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 listopada 2015
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)