Ogłoszenie Starosty Sanockiego z dnia 29 maja 2018r w sprawie aktualizacji "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego"