Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie Starosty Sanockiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”

OGŁOSZENIE

STAROSTY SANOCKIEGO

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”

ogłoszonego dnia 22 lipca 2014r. w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego pod poz. 2081

Na podstawie art.14 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1867 z późn. zm.) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji dokumentu „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego” („Plan Transportowy”) - stanowiący załącznik do Uchwały Nr LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 czerwca 2014r..

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. W rozdziale 6 punkt 6.1 , do dotychczasowej treści dodanie zapisu:

„Integralną część Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego stanowią:

- Regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sanocki, stanowiący Załącznik A do niniejszego Planu Transportowego,

- Zasady organizacji systemu informacji dla pasażera w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sanocki, stanowiące Załącznik B do niniejszego Planu Transportowego,

- Zasady organizacji rynku przewozów drogowych w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sanocki stanowiące Załącznik C do niniejszego Planu Transportowego.”


2. W tabeli nr 26 – Linie użyteczności publicznej dodaje się następujące pozycje:

„41. Sanok- Wola Sękowa przez Pisarowce, Nowotaniec, Nadolany, Nagórzany

42. Sanok-Jaćmierz przez Czerteż, Kostarowce, Strachocina, Bażanówka

43. Sanok- Besko przez Zarszyn

44. Sanok –Poraż przez Sanoczek, Prusiek, Niebieszczany

45. Sanok-Sanok przez Płowce, Stróże Małe

46. Sanok-Siemuszowa przez Mrzygłód, Dobrą, Łodzinę Tyrawę Solną”


3. W tabeli nr 26 w pozycji 36 zapis uzyskuje brzmienie:

„Sanok przez Pisarowce, Nadolany, Nagórzany, Wolę Sękową do Nowotańca”


4. Z powyższą dokumentacją można się zapoznać:

- w siedzibie Powiatu Sanockiego przy ul. Rynek 1 , parter pok. 56 w godz. od 8.00 do 14.30 w dniach przy urzędu

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku , adres: http://bip.powiat-sanok.pl/ogloszenia/


5. Uwagi dotyczące aktualizacji Planu Transportowego można wnosić za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://bip.powiat-sanok.pl/ogloszenia/

- osobiście w siedzibie Powiatu Sanockiego ul. Rynek 1, parter pok. Nr 56 w godz. od 8.00 do 14.30.,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: komunikacja@powiat-sanok.pl


6. Termin konsultacji wynosi 21 dni od ogłoszenia projektu zmian na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanocku tj. do dnia 14.03.2017 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 lutego 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 lutego 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2017
Nazwa pliku
Formularz zgłaszania uwag
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 lutego 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 lutego 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)