Ogłoszenie Starosta Sanocki zawiadamia o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu

O G Ł O S Z E N I E

STAROSTA SANOCKI

z a w i a d a m i a

o zatwierdzeniu

uproszczonych planów urządzenia lasu

Uproszczone plany urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, zostały zatwierdzone Zarządzeniem Starosty Sanockiego:

· nr 6/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. dla lasów położonych na terenie gminy Zagórz obręb : Dolina, Wielopole, Zagórz, Zasław,

· nr 8/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. dla lasów położonych na terenie gminy Sanok Miasto obręb : Dąbrówka, Olchowce, Posada, Wójtostwo,

· nr 19/2020 z dnia 19 lutego stycznia 2020 r. dla lasów położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska obręb : Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska,

· nr 20/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. dla lasów położonych na terenie gminy Sanok obręb : Bykowce, Dębna, Dobra, Falejówka, Hłomcza, Kostarowce, Lalin, Markowce, Międzybrodzie, Mrzygłód, Prusiek, Raczkowa, Srogów Dolny, Srogów Górny, Strachocina, Stroże Małe, Stroże Wielkie, Trepcza, Tyrawa Solna, Wujskie, Zabłotce, Załuż,

· nr 21/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. dla lasów położonych na terenie gminy Komańcza obręb : Balnica, Czystogarb, Dołżyca, Jawornik, Komańcza, Kulaszne, Maniów, Mików, Nowy Łupków, Osławica, Radoszyce, Rzepedź, Smolnik, Szczawne, Turzańsk, Wisłok Wielki, Wola Michowa, Wysoczany, Zubeńsko.

Uproszczone plany urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność osób prawnych, zostały zatwierdzone Zarządzeniem Starosty Sanockiego:

· nr 7/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. dla lasów własności Wspólnoty Gruntowej wsi Milcza położonych w Besku,

· nr 17/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. dla lasów własności Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa położonych w Tyrawie Wołoskiej.

Uproszczone plany urządzenia lasu dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sanoku – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 22 i 26.

Właściciele gruntów leśnych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej ich własność, posiadają prawo wglądu do treści planu bez ograniczeń.

Wszyscy właściciele otrzymają wyciąg z uproszczonego planu urządzenia lasu (na adres widniejący w ewidencji gruntów).

Osoby nie będące właścicielami lasu mogą uzyskać dostęp do informacji zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej