Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej