Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności na 2017 rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności na 2017 rok
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
28 lutego 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
28 lutego 2017
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
28 lutego 2017
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
28 lutego 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
28 lutego 2017
Nazwa pliku
Wzór oferty zadania publicznego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
28 lutego 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
28 lutego 2017
Nazwa pliku
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
28 lutego 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
28 lutego 2017
Nazwa pliku
Uchwała Nr 80/2017 w sprawie wyboru ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
12 kwietnia 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
12 kwietnia 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)