Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności, których realizację w 2018 roku wspiera Powiat Sanocki

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 lutego 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała 16/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności, których realizację w 2018 roku wspiera Powiat Sanocki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 lutego 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 lutego 2019
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 lutego 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 lutego 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)