Ogłoszenie o zmianie formy pierwszego przetargu noeograniczonego na dzierżawę na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Odrzechowej.