Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości