Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 29 marca 2019r. o godz.1600

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

VI Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I LO w Sanoku w czteroletnie I LO w Sanoku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II LO w Sanoku w czteroletnie II LO w Sanoku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III LO w Sanoku w czteroletnie III LO w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I LO dla Dorosłych w Sanoku w czteroletnie I LO dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II LO dla Dorosłych w Sanoku w czteroletnie II LO dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III LO dla Dorosłych w Sanoku w czteroletnie III LO dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 70.000 zł)

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 80.000 zł)

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 56.000 zł)

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 54.858 zł)

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 114 zł)

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 3.624.713 zł)

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 62.481 zł)

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

29. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.

30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego

32. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (dz. nr 58/158).

33. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (dz. nr 58/159).

34. Interpelacje i zapytania radnych.

35. Wnioski i oświadczenia.

36. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Lewicki
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 marca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 marca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)