Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 27 grudnia 2018r. o godz.1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

III Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Stanisława Chęć Starosty Powiatu Sanockiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Powiatem Krośnieńskim wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2019 na terenie Powiatu Sanockiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/411/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w I kwartale 2019 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Sanockim.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (zwrot dochodów).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 61.305 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 70.000 zł).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 1.302 zł).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 277.827 zł).

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2018 rok.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wnioski i oświadczenia.

24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 grudnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 grudnia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)