Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 25 września 2017r. o godz.1600

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XLV Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac Komisji między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Sanoku Nr XIV/156/2011 z dnia 23 września 2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” i nadania statutu zakładowi, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Sanoku Nr XXVI/332/2012 z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2011 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” i nadania statutu zakładowi.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och