Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO zawiadamia

że w dniu 19 lipca 2017r. o godz.16.00

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XLII Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku za 2016 r. (druk 354).

8. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego w 2016 roku oraz główne kierunki pracy w 2017 r. (druk 355).

9. Przyjęcie sprawozdania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku o stanie sanitarno-higienicznym Powiatu Sanockiego za 2016 rok (druk 356).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 9.610 zł) ( druk 357).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 1.487 zł) ( druk 358).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 50.000 zł) ( druk 359).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego ( druk 360).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 1.318.377 zł) ( druk 361).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 518.935 zł) ( druk 362).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 22.000 zł) ( druk 363).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku ( druk 364).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu Powiatu Sanockiego ( druk 365).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (49.667 zł)
( druk 366).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (10.000 zł)
( druk 367).

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego
( druk 368).

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Sanockiego ( druk 369).

a) Zgłoszenie kandydata do Zarządu przez Starostę

b) Wybór Komisji Skrutacyjnej

c) Przeprowadzenie głosowania tajnego

d) Ogłoszenie wyniku głosowania

23. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego:

a) działka nr58/ 54 obręb Olchowce (druk 370 a).

b) działka nr58/ 55 obręb Olchowce (druk 370 b).

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
13 lipca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
13 lipca 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)