Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE
RADA POWIATU SANOCKIEGO
zawiadamia
że w dniu 30 maja 2017r. o godz.1600
w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się
XL Sesja
RADY POWIATU SANOCKIEGO
z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu Powiatu Sanockiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017

( kwota 268.477 zł).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017

( kwota 44.082 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017

( kwota 4.920 zł ).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 ( kwota 1.112.350 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 ( kwota 1.777.664 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/299/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/301/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 maja 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 maja 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)