Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE
RADA POWIATU SANOCKIEGO
zawiadamia
że w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz. 1530
w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się
XXV Sesja
RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 4 w Sanoku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Sanoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 260.104 zł).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016r (kwota 832.957 zł)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (zwrot dochodów).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 ( 7.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako części wkładu własnego na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku ZS Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako części wkładu własnego na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego.

18. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.

19. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia.

22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 kwietnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 kwietnia 2016
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)