Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

Zawiadamia

że w dniu 25 listopada 2015r. o godz. 1530

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XVII Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Sanockiego .

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 ( kwota 80.800 zł).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Krystyny Chrząszcz ze stanowiska Skarbnika Powiatu Sanockiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sanockiego.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och