Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko Projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)