Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - organy prowadzące poza JST - Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego
- Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16.

Powiat Sanocki informuje, że w Ogłoszeniu o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, poprawiono omyłkę pisarską dotyczącą określenia lidera partnerstwa, którym jest Powiat Sanocki a nie jak błędnie określono w pierwotnym ogłoszeniu Starostwo Powiatowe w Sanoku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 kwietnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 kwietnia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
15 kwietnia 2016
Nazwa pliku
Pobierz treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 kwietnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 kwietnia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
15 kwietnia 2016
Nazwa pliku
Pobierz treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 kwietnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 kwietnia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
15 kwietnia 2016
Nazwa pliku
Wynik naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 maja 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 maja 2016
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)