Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego
- Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16.

Powiat Sanocki informuje, że w Ogłoszeniu o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, poprawiono omyłkę pisarską dotyczącą określenia lidera partnerstwa, którym jest Powiat Sanocki a nie jak błędnie określono w pierwotnym ogłoszeniu Starostwo Powiatowe w Sanoku